Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.2.2009

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,6 procent under september-november

Omsättningen inom servicenäringarna var 7,6 procent större under september-november 2008 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i augusti, var ökningen av omsättningen 7,4 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Av huvudnäringarna var omsättningsökningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, där omsättningen var 10,7 procent större än under motsvarande period året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten ökade under den senaste tremånadersperioden med 5,8 procent. Inom transport, magasinering och kommunikation var ökningen 4,6 procent under september-november. Omsättningen inom andra samhälleliga och personliga tjänster ökade med 9,2 procent.

Försvagningen av ekonomin syns i slutet av referensperioden. I november avmattades ökningen av den totala omsättningen inom servicenäringarna till något under tre procent från november året innan. Omsättningen av transport, magasinering och kommunikation vände nedåt. Inom andra samhälleliga och personliga tjänster kunde en avmattning av tillväxten inte skönjas.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för november, %


Tremånaders årsförändringar % Månadens årsförändring
12/2007-2/2008 3-5/2008 6-8/2008 9-11/2008 11/2008
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 9,6 8,4 7,4 7,6 2,6
- Hotell- och restaurangverksamhet 8,1 6,1 4,3 5,8 2,7
- Transport, magasinering och kommunikation 7,0 6,2 6,2 4,6 -1,7
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 13,1 10,2 8,9 10,7 5,4
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 11,1 9,5 9,0 9,2 10,1
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom servicenäringanra 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2008/11/plv_2008_11_2009-02-13_tie_001_sv.html