Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.5.2009

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 0,9 procent under december-februari

Ökningen av den totala omsättningen inom servicenäringarna vände nedåt under perioden december 2008 och februari 2009 och var 0,9 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i november, var ökningen av omsättningen 6,5 procent. Under slutet av den aktuella perioden var omsättningen inom alla de näringsgrenar som redovisas nedåtgående med undantag av fastighetsverksamhet och annan serviceverksamhet. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Omsättningen inom transport och magasinering minskade med 7,7 procent från året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten och näringsgrenar inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 0,2 resp. 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var under december-februari 1,0 procent mindre än under motsvarande period året innan. När det gäller uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade omsättningen under december-februari med 1,4 procent från året innan. Omsättningen ökade snabbast inom fastighetsverksamhet, där omsättningen under den aktuella perioden var 8,3 procent större än under motsvarande period året innan. Kultur, nöje och fritid hade en omsättningsökning på 4,9 procent under december-februari och annan serviceverksamhet en ökning på 3,1 procent från året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för februari, % (TOL 2008)


Tremånaders årsförändringar % Månadens årsförändring
3-5/2008 6-8/2008 9-11/2008 12/2008-2/2009 2/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 7,6 6,9 6,5 -0,9 -5,4
- Transport och magasinering 8,2 9,1 4,9 -7,7 -12,0
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,3 4,9 5,6 0,2 -2,0
- Informations- och kommunikationsverksamhet 3,0 3,3 5,7 1,3 -2,5
- Fastighetsverksamhet 9,5 7,5 5,9 8,3 6,4
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 11,0 6,9 10,0 -1,0 -1,1
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14,4 12,6 8,4 1,4 -2,7
- Kultur, nöje och fritid 7,2 7,8 9,0 4,9 -0,1
- Annan serviceverksamhet 5,7 6,8 6,8 3,1 0,3
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL2008-sidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom servicebranschen finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/02/plv_2009_02_2009-05-15_tie_001_sv.html