Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.7.2009

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 4,3 procent under februari-april

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 4,3 procent under februari-april år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i mars, var minskningen av omsättningen 4,2 procent från året innan. Under slutet av den aktuella perioden var omsättningen nedåtgående inom transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Under den aktuella perioden minskade omsättningen inom transport och magasinering med 13,2 procent från året innan. Under februari-april minskade omsättningen med 2,0 procent inom hotell- och restaurangverksamhet, med 3,6 procent inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt med 3,2 procent inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster jämfört med motsvarande period året innan. När det gäller servicenäringarna ökade omsättningen mest inom fastighetsverksamhet där omsättningen under den aktuella perioden var 6,2 procent större än året innan. Kultur, nöje och fritid hade en omsättningsökning på 4,2 procent under februari-april och annan serviceverksamhet en ökning på 3,5 procent från året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för april, % (TOL 2008)


Tremånaders årsförändringar % Månadens årsförändring
5-7/2008 8-10/2008 11/2008-1/2009 2-4/2009 4/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 8,0 7,6 1,1 -4,3 -4,8
- Transport och magasinering 9,0 7,8 -3,7 -13,2 -15,0
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,8 5,2 1,6 -2,0 -4,5
- Informations- och kommunikationsverksamhet 4,7 4,8 3,3 0,6 0,1
- Fastighetsverksamhet 8,6 7,8 6,6 6,2 5,4
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,7 8,9 1,9 -3,6 -8,2
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 13,2 11,4 3,1 -3,2 -3,6
- Kultur, nöje och fritid 7,9 7,0 9,2 4,2 7,1
- Annan serviceverksamhet 7,4 7,8 3,2 3,5 5,0
*) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/04/plv_2009_04_2009-07-15_tie_001_sv.html