Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.2.2010

Servicenäringarnas omsättning minskade med 8,6 procent under september-november

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 8,6 procent under september-november år 2009 jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Under den föregående tremånadersperioden, som tog slut i augusti, var minskningen av omsättningen 8,4 procent från året innan. I slutet av referensperioden var omsättningen stigande inom fastighetsverksamhet och inom kultur, nöje och fritid samt inom annan serviceverksamhet. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Mest minskade omsättningen inom transport och magasinering, som under referensperioden var 15,9 procent mindre än året innan. Omsättningen inom verksamheten inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var 11,5 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Under september-november ökade omsättningen med 5,3 procent inom kultur, nöje och fritid och med 4,4 procent inom fastighetsverksamheten.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för november, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar %1 Månadens årsförändring
12/2008-2/2009 3-5/2009 6-8/2009 9-11/2009 11/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) -2,1 -6,5 -8,4 -8,6 -6,9
- Transport och magasinering -8,9 -15,4 -19,0 -15,9 -12,8
- Hotell- och restaurangverksamhet -0,8 -3,1 -4,0 -6,1 -7,4
- Informations- och kommunikationsverksamhet 0,0 -2,5 -4,3 -5,7 -3,5
- Fastighetsverksamhet 7,2 5,0 3,1 4,4 3,3
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik -2,3 -7,8 -7,5 -11,5 -7,8
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 0,7 -4,5 -3,5 -6,9 -5,7
- Kultur, nöje och fritid 4,6 4,7 2,7 5,3 9,0
- Annan serviceverksamhet 2,5 1,4 1,1 0,4 4,8
1) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Omsättning inom servicenäringanra 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/11/plv_2009_11_2010-02-12_tie_001_sv.html