Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.3.2010

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 7,3 procent under oktober-december

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 7,3 procent under det sista kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under det tredje kvartalet som avslutades i september sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 9,3 procent från året innan. I slutet av referensperioden var omsättningen stigande inom kultur, nöje och fritid samt inom annan serviceverksamhet. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Mest minskade fortsättningsvis omsättningen inom transport och magasinering, som under referensperioden var 13,3 procent mindre än året innan. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var 9,8 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Under oktober-december ökade omsättningen inom kultur, nöje och fritid med 5,8 procent.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal och årsförändring för december, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar %1 Månadens årsförändring
1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 10-12/2009 12/2009
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) -3,8 -8,2 -9,3 -7,3 -6,4
- Transport och magasinering -12,5 -17,8 -18,4 -13,3 -9,6
- Hotell- och restaurangverksamhet -2,8 -4,2 -4,4 -4,9 -2,3
- Informations- och kommunikationsverksamhet -1,7 -4,7 -5,4 -5,1 -6,3
- Fastighetsverksamhet 5,9 3,6 2,9 2,2 -2,0
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik -3,3 -9,0 -11,1 -9,8 -7,7
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster -2,4 -4,3 -5,4 -5,2 -2,5
- Kultur, nöje och fritid 4,2 3,0 3,5 5,8 4,3
- Annan serviceverksamhet 0,6 1,7 -0,7 2,3 5,0
1) I tremånaders årsförändringen jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Omsättning inom servicenäringarna 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2009/12/plv_2009_12_2010-03-15_tie_001_sv.html