Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.5.2010

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 3,6 procent under december-februari

Den totala omsättningen inom servicenäringarna avtog med 3,6 procent under december-februari jämtfört med motsvarande period året innan. Under december–februari för ett år sedan minskade omsättningen inom servicenäringarna med 2,1 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 12/2009–02/2010 och 12/2008–02/2010, % (TOL 2008)

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 12/2009–02/2010 och 12/2008–02/2010, % (TOL 2008)

Under granskningsperioden ökade omsättningen snabbast inom kultur, nöje och fritid, där ökningen var 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. På väg uppåt var också omsättningen för annan serviceverksamhet, som ökade med 2,5 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Under december–februari var omsättningen inom fastighetsverksamhet 1,7 procent större än året innan.

Av servicenäringarna minskade omsättningen mest inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under december–februari var omsättningen 7,6 procent lägre än under motsvarande period året innan. Minskningen av omsättningen inom transport och magasinering avtog ytterligare: under granskningsperioden minskade omsättningen inom näringsgrenen med 5,1 procent från året innan. Omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet minskade med 4,5 procent under granskningsperioden jämfört med motsvarande period året innan.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 började man i omsättningsindexen att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna fr.o.m. januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/02/plv_2010_02_2010-05-12_tie_001_sv.html