Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, september

Publicerad: 14.6.2010

Omsättningen inom servicenäringarna minskade med 0,4 procent under januari–mars

Den totala omsättningen inom servicenäringarna minskade med 0,4 procent under första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under januari–mars för ett år sedan minskade omsättningen inom servicenäringarna med 3,7 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 01–03/2010 och 01–03/2009, % (TOL 2008)

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 01–03/2010 och 01–03/2009, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade mest inom kultur, nöje och fritid: ökningen var 7,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen för annan serviceverksamhet hade också en god ökning på 3,7 procent från första kvartalet året innan. Under januari–mars var också omsättningen inom fastighetsverksamhet 3,1 procent större än året innan.

Av servicenäringarna minskade omsättningen mest inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under januari–mars var omsättningen 4,5 procent mindre än året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten minskade med 1,7 procent och omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamheten med 1,0 procent jämfört med januari–mars år 2009. Minskningen av omsättningen inom transport och magasinering avtog ytterligare: under granskningsperioden minskade omsättningen inom näringsgrenen med bara 0,9 procent från året innan.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 började man i omsättningsindexen att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna fr.o.m. januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/03/plv_2010_03_2010-06-14_tie_001_sv.html