Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.7.2010

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,9 procent under februari–april

Den totala omsättningen för servicenäringarna vände uppåt under februari–april 2010 och var 0,9 procent större än året innan. Under motsvarande period året innan minskade omsättningen för tjänster med 5,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 02–04/2010 och 02–04/2009, % (TOL 2008)

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 02–04/2010 och 02–04/2009, % (TOL 2008)

Under granskningsperioden ökade omsättningen fortfarande mest inom kultur, nöje och fritid: ökningen var 5,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen för uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster hade också en god ökning på 3,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Omsättningen för den största gruppen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, vände uppåt under granskningsperioden och var 1,8 procent större än under februari–april året innan. Omsättningen ökade också inom annan serviceverksamhet, fastighetsverksamhet samt inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Bland servicenäringarna visade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik den största minskningen av omsättningen. Under granskningsperioden var omsättningen 3,8 procent mindre än året innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten låg nästan på fjolårets nivå. Den sjönk med bara 0,1 procent från februari–april 2009.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 började man i omsättningsindexen att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna fr.o.m. januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Emilia Saarinen (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/04/plv_2010_04_2010-07-14_tie_001_sv.html