Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.11.2010

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,9 procent under juni–augusti

Omsättningen inom servicenäringarna fortsatte att öka under juni–augusti 2010, då ökningen var 7,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 8,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

I juni–augusti ökade omsättningen inom alla servicenäringar jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen för den största gruppen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, utvecklades bäst och var 12,8 procent större än året innan. Ökningen inom övriga grupper var långsammare än för hela servicenäringen. Minst ökade omsättningen inom informations- och kommunikationstjänster (4,7 %) samt inom annan serviceverksamhet (2,8 %).


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/08/plv_2010_08_2010-11-12_tie_001_sv.html