Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Omsättning inom servicebranschen 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer