Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.1.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 8,3 procent under augusti-oktober

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,3 procent under augusti–oktober år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 9,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var fortfarande snabbast inom företag inom transport och magasinering. Dessa företags omsättning ökade med 12,6 procent från augusti–oktober föregående år. Omsättningen inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster visade också en ökning på över tio procent. Omsättningen inom kultur, nöje och fritid samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med över sju procent från året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2639, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/10/plv_2010_10_2011-01-14_tie_001_sv.html