Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, september

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/2009-02/2010 03-05/2010 06-08/2010 09-11/2010 01-11/2010 11/2010
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -4,2 2,9 7,2 8,4 4,6 9,1
Transport och magasinering (H) -5,4 6,2 12,5 12,4 8,0 11,9
Hotell- och restaurangverksamhet (I) -3,2 1,2 6,1 7,7 3,5 9,1
Informations- och kommunicationsverksamhet (J) -4,2 2,1 4,3 4,5 2,4 5,7
Fastighetsverksamhet (L) 0,6 0,8 4,1 4,5 3,1 5,8
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) -9,1 -0,2 4,2 8,3 2,1 8,4
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) -2,3 4,9 5,8 11,4 5,7 12,6
Kultur, nöje och fritid (R) 5,6 4,0 7,1 6,6 6,0 1,8
Annan serviceverksamhet (S) 0,6 1,8 1,1 5,6 1,8 7,6

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2010, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/11/plv_2010_11_2011-02-14_tau_001_sv.html