Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.3.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 8,5 procent under oktober–december

Ökningen av servicenäringarnas omsättning fortsatte under sista kvartalet 2010, då ökningen uppgick till 8,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 7,7 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 12,6 procent från oktober–december föregående år. Omsättningen inom transport och magasinering visade också en ökning på över tio procent. Långsammast var ökningen inom annan serviceverksamhet och inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2639, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/12/plv_2010_12_2011-03-14_tie_001_sv.html