Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Omsättning inom servicebranschen 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer