Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.8.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 8,6 procent under mars–maj

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,6 procent under mars-maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,9 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 12,4 procent från föregående år. Omsättningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom transport och magasinering visade också en ökning på över tio procent. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet och inom fastighetsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/05/plv_2011_05_2011-08-12_tie_001_sv.html