Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.9.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 7,8 procent under april–juni

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,8 procent under april-juni jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,8 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 11,6 procent från föregående år. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamhet samt inom transport och magasinering visade också en ökning på över nio procent. Långsammast var ökningen inom fastighetsverksamhet och inom kultur, nöje och fritid.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/06/plv_2011_06_2011-09-14_tie_001_sv.html