Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.10.2011

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,9 procent under maj–juli

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,9 procent under maj–juli jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare steg omsättningen inom servicenäringarna med 6,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 12 procent från året innan. Omsättningen inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik visade också en ökning på över tio procent. Långsammast var ökningen inom kultur, nöje och fritid samt inom fastighetsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/07/plv_2011_07_2011-10-14_tie_001_sv.html