Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.1.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,2 procent under augusti-oktober

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,2 procent under augusti-oktober jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,8 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast i företag inom kultur, nöje och fritid samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Omsättningen i företag inom dessa båda närings-grenar ökade med 10,9 procent från året innan. Också i företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade omsättningen med över 10 procent från året innan. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom transport och magasinering.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen (09) 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/10/plv_2011_10_2012-01-13_tie_001_sv.html