Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.4.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,2 procent under november-januari

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,2 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,7 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Omsättningen visade en ökning på över sex procent inom hotell- och restaurangverksamhet, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster och fastighetsverksamhet. Långsammast var ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/01/plv_2012_01_2012-04-13_tie_001_sv.html