Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.5.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,7 procent under december-februari

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,7 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 9,0 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen inom servicenäringsgrenarna ökade snabbast inom företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, där ökningen av omsättningen var över 10 procent. Omsättningen visade en ökning på över sju procent inom hotell- och restaurangverksamhet, kultur, nöje och fritid samt inom transport och magasinering. Långsammast ökade omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt inom annan serviceverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/02/plv_2012_02_2012-05-14_tie_001_sv.html