Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 14.6.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 5,8 procent under januari–mars

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 5,8 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,0 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under första kvartalet ökade omsättningen inom servicenäringarna snabbast i företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, där ökningen var nästan 11 procent. Fastighetsverksamheten ökade med mer än 9 procent och hotell- och restaurangverksamheten med mer än 8 procent. Långsammast var ökningen av omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet samt i företag inom kultur, nöje och fritid.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/03/plv_2012_03_2012-06-14_tie_001_sv.html