Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2011 09-11/2011 12/2011-02/2012 03-05/2012 01-05/2012 05/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,8 6,4 6,2 4,0 4,6 4,3
H Transport och magasinering 6,9 4,9 6,8 3,7 4,7 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 8,2 7,0 6,9 5,2 5,8 4,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,6 4,3 4,5 1,1 2,7 0,2
L=68 Fastighetsverksamhet 4,8 5,9 6,3 7,5 7,0 5,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,4 9,0 8,8 6,6 7,7 4,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10,4 9,8 5,6 5,5 5,7 1,6
R Kultur, nöje och fritid 4,2 9,4 7,0 -0,4 2,2 1,0
S Annan serviceverksamhet 4,7 5,4 4,0 0,3 1,6 -0,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/05/plv_2012_05_2012-08-15_tau_001_sv.html