Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.10.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,4 procent under maj-juli jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,4 procent under maj-juli jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under maj-juli ökade omsättningen inom servicenäringarna snabbast inom fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med 8,3 procent. I företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen 6,2 procent och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,8 procent. Långsammast ökade omsättningen inom annan serviceverksamhet samt i företag inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/07/plv_2012_07_2012-10-12_tie_001_sv.html