Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
10-12/2011 01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 01-09/2012 09/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,4 5,1 3,5 4,0 4,2 3,4
H Transport och magasinering 6,0 5,2 2,9 3,8 3,9 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,0 7,1 3,3 3,0 4,3 2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,3 4,3 1,2 1,7 2,4 0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 6,1 7,7 6,5 7,7 7,3 8,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,4 8,7 5,1 6,0 6,5 5,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,9 7,2 4,2 5,5 5,6 4,1
R Kultur, nöje och fritid 9,2 4,2 1,8 4,1 3,4 -4,8
S Annan serviceverksamhet 4,4 3,3 -0,1 -0,1 1,0 -4,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/09/plv_2012_09_2012-12-14_tau_001_sv.html