Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 12/12-02/13 02/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,3 4,6 3,1 1,5 0,2
H Transport och magasinering 2,3 4,0 3,0 0,3 -1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 4,9 3,0 3,2 1,4 1,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,6 2,2 1,7 1,9 -0,2
L=68 Fastighetsverksamhet 7,1 6,5 8,5 4,6 6,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,3 6,4 3,5 1,3 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5,1 6,4 3,5 1,3 -0,9
R Kultur, nöje och fritid 0,0 8,4 -2,0 1,8 -1,6
S Annan serviceverksamhet 1,2 2,3 1,8 1,8 1,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/02/plv_2013_02_2013-05-15_tau_001_sv.html