Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.7.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent under februari-april jämfört med året innan.

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent under februari-april jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,0 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under februari-april utvecklades omsättningen inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen svagare än året innan. Bara inom kultur, nöje och fritid var ökningen av omsättningen snabbare än året innan. Omsättningen ökade där med 4,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen ökade snabbast inom fastighetsverksamhet, där ökningen var 5,3 procent jämfört med föregående år. Under februari-april minskade omsättningen mest i företag inom transport och magasinering, där minskningen var 1,2 procent jämfört med året innan. Också inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster minskade omsättningen med 0,9 procent från motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/04/plv_2013_04_2013-07-12_tie_001_sv.html