Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, december

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2012 09-11/2012 12/2012-02/2013 03-05/2013 01-05/2013 05/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,6 3,1 0,9 1,3 1,5 1,7
H Transport och magasinering 4,1 3,1 0,1 -0,8 -0,1 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,2 3,3 0,6 0,6 0,7 2,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,3 1,7 1,5 2,1 2,6 2,7
L=68 Fastighetsverksamhet 6,3 8,6 3,6 5,5 5,6 6,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,4 3,2 -0,3 1,2 0,5 0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,4 3,5 0,8 -0,3 0,2 0,3
R Kultur, nöje och fritid 8,4 -1,9 1,3 7,5 5,6 7,0
S Annan serviceverksamhet 2,3 1,6 0,1 2,3 2,4 3,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/05/plv_2013_05_2013-08-15_tau_001_sv.html