Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 01-06/2013 06/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 2,7 0,3 2,2 1,3 0,3
H Transport och magasinering 2,9 2,7 -1,1 -0,3 -0,7 -3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,2 2,9 -0,3 2,1 0,9 2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,1 1,4 1,7 3,3 2,5 2,0
L=68 Fastighetsverksamhet 5,6 6,4 4,6 6,5 5,6 6,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,3 2,8 -2,2 3,5 0,9 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 4,9 3,3 -0,6 -0,1 -0,4 -2,1
R Kultur, nöje och fritid 4,4 -1,4 4,1 6,2 5,1 2,1
S Annan serviceverksamhet 0,2 1,6 0,8 2,0 1,4 5,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/06/plv_2013_06_2013-09-13_tau_001_sv.html