Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, december

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
11/12-01/13 02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 01-10/2013 10/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,3 0,4 0,7 0,4 0,9 -0,1
H Transport och magasinering 1,5 -1,3 -1,5 -1,6 -1,0 -1,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,2 -0,3 1,4 0,5 0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,8 0,7 2,4 1,8 2,2 2,5
L=68 Fastighetsverksamhet 5,3 5,2 4,4 1,9 4,0 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,9 1,0 1,5 1,3 1,2 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,6 -1,4 -1,7 1,0 -0,3 0,8
R Kultur, nöje och fritid 2,1 4,5 2,9 0,2 3,1 -1,2
S Annan serviceverksamhet 1,5 0,2 0,6 2,0 1,5 -1,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/10/plv_2013_10_2014-01-14_tau_001_sv.html