Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Omsättning inom servicebranschen 2013, november

2013
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik