Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.3.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under sista kvartalet år 2013 med 0,3 procent jämfört med året innan

Under oktober–december var ökningen av omsättningen fortfarande mycket svag inom servicenäringarna. Omsättningen ökade med bara 0,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,6 procent under motsvarande period. Under januari–december 2013 har utvecklingen av omsättningen inom servicenäringarna varit klart svagare än året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under oktober–december var utvecklingen av omsättningen svagare än året innan inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna. Bara företag inom kultur, nöje och fritid samt inom informations- och kommunikationsverksamhet hade en gynnsammare utveckling av omsättningen under sista kvartalet jämfört med året innan. Omsättningen inom kultur, nöje och fritid ökade med 5,6 procent och omsättningen inom informations- och kommunikationsverksamhet med 2,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under sista kvartalet var utvecklingen av omsättningen negativ inom följande näringsgrenar: transport och magasinering (-1,8 %), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (-1,0 %), fastighetsverksamhet (-1,0 %) och annan serviceverksamhet (-0,8 %).


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/12/plv_2013_12_2014-03-13_tie_001_sv.html