Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Omsättning inom servicebranschen 2014, augusti

2014
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik