Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.6.2015

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,4 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen med 2,1 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Revidering av uppgifter i flera branscher

I den automatiska editeringen av materialet har det inträffat ett fel som påverkat resultaten i det statistiska offentliggörandet 13.5. En feltolkning av uppgifterna om nedlagda företag har skett på så sätt att alla företagsnedläggningar inte har beaktats i beräkningen gällande referensperioden 12/2014–2/2015. Detta syns i en revidering nedåt av de indexserier som nu publicerats. Revideringen gäller särskilt följande näringsgrenar: 49 Landtransport och järnvägstransport, 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet, 58 Förlagsverksamhet, 63 Informationstjänster, 68 Fastighetsverksamhet, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, 73 Reklam och marknadsundersökning, 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor. Mer detaljerad information om revideringarna: revideringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/03/plv_2015_03_2015-06-15_tie_001_sv.html