Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.7.2015

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 4,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,8 procent under februari–april jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen med 1,8 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3326, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/04/plv_2015_04_2015-07-14_tie_001_sv.html