Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2014 09-11/2014 12/2014-02/2015 03-05/2015 01-05/2015 05/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 3,9 3,2 3,9 3,3 2,2
H Transport och magasinering -0,4 -0,4 -0,8 -0,5 -1,4 -2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,8 0,0 2,0 1,0 1,3 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10,4 11,7 11,2 11,0 10,9 6,8
L=68 Fastighetsverksamhet 5,8 8,2 1,1 3,3 2,3 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,7 4,1 2,0 5,5 3,9 3,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,8 2,0 1,3 2,6 1,5 0,7
R Kultur, nöje och fritid 5,2 1,2 8,0 4,6 6,7 11,9
S Annan serviceverksamhet 0,8 0,2 -0,2 -0,7 -1,3 -1,8

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/05/plv_2015_05_2015-08-13_tau_001_sv.html