Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, januari

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-12/2015 12/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,8 2,8 2,6 3,4 3,1 5,9
H Transport och magasinering -0,8 -1,1 -1,0 -0,5 -0,9 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,8 1,7 3,6 5,3 3,1 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 13,0 8,2 3,0 1,7 6,3 4,5
L=68 Fastighetsverksamhet 0,8 0,2 5,5 5,5 3,1 17,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,5 4,1 5,3 5,7 4,7 6,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,8 2,5 4,4 6,8 4,0 8,5
R Kultur, nöje och fritid 7,0 6,9 2,1 7,3 5,8 8,7
S Annan serviceverksamhet -0,9 0,2 0,9 4,5 1,2 6,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/12/plv_2015_12_2016-03-15_tau_001_sv.html