Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Publicerad: 12.10.2016

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under maj–juli jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,2 procent under samma period. Med undantag av transport och magasinering (-0,6 %) ökade de övriga huvudnäringsgrenarna alltjämt. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 8,8 procent och gick förbi uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,6 %), som tidigare varit i täten. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/07/plv_2016_07_2016-10-12_tie_001_sv.html