Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 03/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,1 3,5 4,3 7,7 9,2
H Transport och magasinering 1,0 -0,4 1,2 5,4 7,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,3 4,8 3,8 8,6 11,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,2 0,9 5,3 7,3 8,3
L=68 Fastighetsverksamhet 3,9 4,2 0,4 7,5 6,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,3 7,5 7,6 10,4 13,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 9,7 8,7 8,8 9,1 9,6
R Kultur, nöje och fritid 2,8 7,4 5,3 9,4 11,7
S Annan serviceverksamhet 5,9 4,0 -0,2 4,3 5,5

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/03/plv_2017_03_2017-06-14_tau_001_sv.html