Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, december

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 01-06/2017 06/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,4 4,4 6,7 5,8 6,2 6,5
H Transport och magasinering -0,6 1,3 4,9 5,9 5,4 7,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 4,8 3,9 7,7 5,0 6,3 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,0 5,4 7,0 6,2 6,6 5,5
L=68 Fastighetsverksamhet 4,1 0,4 6,1 3,1 4,6 4,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,5 7,9 9,1 7,7 8,3 8,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,6 8,8 8,4 7,0 7,7 9,0
R Kultur, nöje och fritid 7,6 5,4 4,5 3,9 4,2 -0,5
S Annan serviceverksamhet 4,0 -0,1 2,9 1,8 2,3 3,3

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/06/plv_2017_06_2017-09-14_tau_001_sv.html