Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, december

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-12/2017 12/2017
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,4 5,7 6,1 6,0 6,0 3,6
H Transport och magasinering 5,2 5,9 6,6 7,2 6,3 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 7,7 5,0 5,5 8,0 6,5 9,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 7,1 6,7 4,2 3,3 5,3 2,8
L=68 Fastighetsverksamhet 3,9 3,2 4,7 3,0 3,7 0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,3 6,6 7,5 6,9 7,3 4,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 5,7
R Kultur, nöje och fritid 4,7 3,6 5,0 4,2 4,4 1,9
S Annan serviceverksamhet 3,0 1,0 0,8 3,1 2,0 0,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/12/plv_2017_12_2018-03-14_tau_001_sv.html