Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 12/2017-02/2018 02/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,9 6,7 6,4 5,5 6,3
H Transport och magasinering 6,0 7,3 7,7 6,4 6,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,4 6,3 6,4 7,1 4,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,6 6,0 3,3 2,8 3,4
L=68 Fastighetsverksamhet 2,9 4,9 4,6 4,8 8,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,8 9,1 6,7 7,2 8,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 6,7 8,8 11,6 8,6 9,3
R Kultur, nöje och fritid 6,2 2,7 5,5 1,5 3,1
S Annan serviceverksamhet 1,2 1,8 2,8 2,2 1,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/02/plv_2018_02_2018-05-15_tau_001_sv.html