Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.6.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 4,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,9 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan. Den största näringsgrenen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, ökade sin omsättning med 5,8 procent från året innan. Utvecklingen var kraftigast inom näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,1 %). Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik uppnådde en god tillväxt på 6,6 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/03/plv_2018_03_2018-06-14_tie_001_sv.html