Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 14.9.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 5,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,7 procent under april-juni jämfört med motsvarande period året innan. Alla servicenäringsgrenar ökade från motsvarande period året innan. Utvecklingen var snabbast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,3 %) samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+7,6 %). Också fastighetsverksamhet (+7,0 %) visade en kraftig ökning jämfört med året innan. Den måttligaste ökningen av omsättningen visade näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet (+2,4 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/06/plv_2018_06_2018-09-14_tie_001_sv.html