Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 14.11.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 5,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,5 procent under juni–augusti jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten fortsatte inom alla servicenäringar. Utvecklingen var snabbast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+7,7 %) samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,6 %). Också fastighetsverksamhet visade en kraftigare ökning (+6,0 %) än servicenäringarna totalt. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/08/plv_2018_08_2018-11-14_tie_001_sv.html