Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, mars

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 06-08/2019 01-08/2019 08/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,5 4,7 4,8 4,6 4,7 4,5
Volym 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1
H Transport och magasinering Omsättning 3,1 3,9 4,3 3,0 3,6 2,5
Volym 0,1 1,0 0,9 0,2 0,7 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,3 3,6 4,4 4,4 4,2 2,4
Volym 2,0 0,8 2,1 2,9 2,1 1,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 6,9 4,6 6,2 6,1 6,2 5,7
Volym 6,8 4,1 4,5 4,8 4,6 4,6
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,2 7,3 4,9 3,9 4,6 4,1
Volym 3,5 5,4 3,5 1,9 2,9 1,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 5,9 5,9 5,1 5,5 5,4 5,4
Volym 4,3 3,7 3,6 3,4 3,6 3,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 4,6 5,1 5,5 6,9 6,0 6,7
Volym 3,5 5,1 5,2 6,2 5,7 6,4
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,9 -1,8 0,5 0,0 -0,4 5,4
S Annan serviceverksamhet Omsättning 3,4 4,5 4,1 5,4 4,8 6,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/08/plv_2019_08_2019-10-15_tau_001_sv.html