Publicerad: 15.10.2020

Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i augusti

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna minskade i augusti 2020 med 10,8 procent jämfört med augusti 2019. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade under samma period med 8,2 procent. I juli i år visade omsättningen en nedgång på 10,9 procent, medan volymen gick ned med 8,5 procent. Utvecklingen inom servicenäringarna påverkades av den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen och volym inom service branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Volymen inom servicenäringarna har beräknats genom att från omsättningsindexet eliminera inverkan av prisförändringar.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (364,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/08/plv_2020_08_2020-10-15_tie_001_sv.html