Beskrivning

Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Träpellets [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ppe/meta_sv.html