Publicerad: 6.9.2019

Den vanligaste månadslönen för heltidsarbete bland yrkesskolutbildade 2 300 euro år 2018

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen för heltidsarbete 2 300 euro i månaden år 2018 för löntagare som avlagt yrkesutbildning. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Fördelningen av totalmånadslöner bland heltidsanställda löntagare med yrkesskolutbildning år 2018

Fördelningen av totalmånadslöner bland heltidsanställda löntagare med yrkesskolutbildning år 2018

Källa: Lönestrukturstatistik 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2019-09-06_tie_001_sv.html