Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden