Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.4.2009

Producentpriserna för tjänster steg i januari-mars

Korrigerad 18.01.2010. Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats.De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 2,0 procent under det första kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades speciellt av att konsultverksamhet och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Prisstegringen dämpades särskilt av att priserna på sjötransporten av gods gick ned.

Producentpriserna för tjänster sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal. Nedgången påverkades speciellt av att vägtransporten och sjötransporten av gods blev billigare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2009

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008) 112,9 -0,3 2,1
H Transport och magasinering 114,9 -2,9 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 108,4 1,3 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,2 -0,6 -0,1
L Fastighetsverksamhet 106,7 0,0 2,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 121,4 1,3 5,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,4 1,1 2,1
S Annan serviceverksamhet 102,4 0,7 2,1

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i denna statistik fr.o.m. de uppgifter som publiceras nu. I samband med införandet har viktstrukturen för producentprisindexet för tjänster förnyats och täckningen av näringsgrenarna förbättrats. Ytterligare uppgifter finns på sidan "Ändringar i denna statistik”.

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2009/01/pthi_2009_01_2009-04-17_tie_001_sv.html